Jump to Navigation

انجمن علمی کامپیوتر و آی تی

دومین دوره از مسابقات ACM دانشگاه صنعتی اصفهان در ترم دوم سال تحصیلی 92-93 روز پنج شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1393 در محل مرکز آموزش های الکترونیکی برگزار شد.

در این مسابقه، تعداد بی سابقه 25 تیم شرکت کرده بودند، که از این میان گروه های Return Of TiZi رتبه اول، Out of Control رتبه دوم و TRIO رتبه سوم را با حل 4 سوال و به ترتیب در زمان های 424 و 708 و 743 دقیقه کسب کردند.

 

Return Of TiZi
رتبه اول
 

  • علیرضا نوروزی
  • محمدرضا نیلفروش
  • حامد حقیقی

Out of Control
رتبه دوم
 

  • سانازالسادات افضلي
  • پريناز نصراصفهاني
  • شيرين وفايي

TRIO 
رتبه سوم
 

  • سروش حاج زرگرباشی
  • محسن بیگلری
  • علیرضا امیدی​

تصاویر و نتایج مسابقه را در زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

 Main menu 2

about seo