Jump to Navigation

تصاویر مراسم روز معلم
یادواره استاد بهروز آسفی
با حضور استادان، فرهیختگان، دانشجویان و علاقه مندان

در تاریخ 16 اردیبهشت 93 برگزار گردید
کسب اطلاعات، ثبت نظرات و مشاهده فیلم های مراسم در http://asefi.iut.ac.ir

مراسم روز معلم، یادواره استاد آسفی

 Main menu 2

about seo