Jump to Navigation

انجمن علمی کامپیوتر و آی تی:

شرکت کننده عزیز؛

زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی ACM
شرکت برای کلیه دانشجویان دانشکده امکان پذیر است!

برای ثبت نام و شرکت در مسابقه، فرم زیر را مطابق با مشخصات اعضای گروه خود تکمیل کنید:

  • مکان برگزاری آزمون: مرکز آموزش های الکترونیکی
  • زمان برگزاری آزمون: پنج شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1393، ساعت 13:30
  • مهلت ثبت نام تا شنبه 6 اردیبهشت ماه 93 می باشد.
  • مهلت ثبت نام تمام شد!
ثبت نام
در صورتی که اعضای این گروه، قبلا یک تیم بوده اند، نام گروه قبلی را وارد کنید.
عضو اول


Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی