Jump to Navigation

پیغام وضعیت

این فرم بسته شده است.

۴۵مین مسابقه برنامه نویسی داخلی ACM دانشگاه صنعتی اصفهان، پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری: ساعت ۲ تا ۷ بعدازظهر

مکان برگزاری: سایت های کارشناسی دانشکده برق و کامپیوتر

حتما موارد زیر را همراه خود داشته باشید:

  1. هر تیم یک لپ تاپ به همراه شارژر. تیم شما با لپ تاپ مسابقه خواهد داد.
  2. (اختیاری) ۲۵ برگ A4 یک رو حاوی کد های موردنیاز شما برای مسابقه (Cheat Sheet). این برگه ها میتوانند شامل هر کدی باشند.
  3. انرژی :)
  • لطفا حداقل نیم ساعت زودتر در محل حضور داشته باشید. روند ثبت نام حضوری و قرارگیر تیم در مکان مناسب چند دقیقه ای وقت خواهد گرفت!
حتما به انگلیسی وارد کنید.
مشخصات نفر اول تیم
مشخصات نفر دوم تیم
مشخصات نفر سوم تیم


Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی