Jump to Navigation

انجمن علمی کامپیوتر و IT؛

فرامتن نهم آغاز به کار کرد. برای اطلاعات بیشتر صفحه آغاز به کار فرامتن را مشاهده کنید. همچنین از دوستانی که توانایی و یا علاقه به همکاری در مجله علمی دانشجویی فرامتن را دارند درخواست میشود، برای داشتن اطلاعات اولیه از اعضای همکار و همچنین برنامه ریزی برای تشکیل کارگاه‌ها و کلاس‌های مرتبط لطفا نسبت به ثبت فرم زیر اقدام نمایند.

این فرم ثبت نام قدیمی است. برای ثبت نام در گروه فرامتن (فرمتن نهم) به اطلاعیه های جدیدتر در سایت مراجعه کنید.
فرم ثبت فرامتن نهم


Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی