Jump to Navigation

اولین دوره از مسابقات ACM دانشگاه صنعتی اصفهان در ترم دوم سال تحصیلی 92-93 روز پنج شنبه مورخ 15 اسفندماه 1392 در محل مرکز آموزش های الکترونیکی برگزار شد.

در این مسابقه، 15 تیم شرکت کرده بودند، که از این میان گروه های Pomposo رتبه اول، LOL رتبه دوم و Special Mans رتبه سوم را به ترتیب با حل 5 ، 5 و 4 سوال و در زمان 430 ، 781 و 356 دقیقه کسب کردند.

Pomposo
رتبه اول

 

  • سروش زرگر
  • علیرضا امیدی

LOL
رتبه دوم

  • مهدی ضیایی
  • علیرضا گلی
  • مهدی صادقی

Special Mans
رتبه سوم

 

  • خشایار آرین مهر
  • احسان کمالی

تصاویر و نتایج اجمالی و تفضیلی مسابقه را در زیر میتوانید مشاهده کنید.

نتایج اجمالی گروه ها
نتایج تفصیلیMain menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی