Jump to Navigation

برای اضافه کردن Repository (مخازن)   centos , فایل مورد نظر را از اینجا دانلود نموده و در مسیر/etc/yum.repos.d اضافه نمایید این مخازن که به لیست مخازن  شما اضافه شده است  در داخل دانشگاه قرار دارد و می توانید بدون اتصال به اینترنت و با سرعت بالا از انها استفاده نمایید، لازم به ذکر است این مخازن به صورت روزانه به روز رسانی می گردد.

نکته : درصورتی که سیستم شما به اینترنت متصل نباشد و Repository های (مخازن ) دیگر در لیست مخازن شما موجود  باشد باعث ایجاد خطا شده در این صورت شما می توانید آنها را پاک نمایید. در صورت نیاز می توانید در زمان نصب نرم افزار از دستور زیر برای اتصال به مخازن داخلی استفاده نمایید.

yum --disablerepo="*" —enablerepo="IUT_*" install package

مخازن پیش فرض  Centos بسیاری از نرم افزار ها را شامل نمی شود برای استفاده از نرم افزار های بیشتر می توانید از مخازن EPEL استفاده نمایید به این منظور  این فایل را دریافت کرده ودر مسیر /etc/yum.repos.d اضافه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر توزیع ها می توانید اینجا را کلیک نمایید.Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی